17. listopadu 2018
Co je paragliding?
Minimalizovat
  • nejlevnější a nejjednodušší způsob létání
  • padákový kluzák je jediné letadlo, které se vejde do batohu
  • možnost opravdového splynutí s přírodou
  • s padákovým kluzákem lze šokovat živočichy v prostředí, které dosud považovali za své nenarušitelné království
  • outdoorový sport s příchutí adrenalinu
  • mnohakilometrový přelet na padákovém kluzáku spolehlivě zažene pocit zoufalství z dopolední nudy ve škole či v práci
 
 
Video o paraglidingu
Minimalizovat
Jak legálně létat?
Minimalizovat

1) Absolvovat základní výcvik
Je několik způsobů, jak se dostat s padákovým kluzákem samostatně poprvé do vzduchu, ale jen jeden jediný je legální, tedy v souladu s právními normami – absolvovat základní výcvik v kursu paraglidingu pod vedením instruktorů Letecké amatérské asociace ČR (LAA ČR). Pouze tato cesta vede k získání pilotního průkazu, tedy oprávnění létat, jak je předepisuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

2) Proč právě LAA ČR?
Výše zmíněný zákon dává pravomoc státnímu orgánu (tím je Úřad pro civilní letectví) pověřit správou určitých oblastí v létání jiné právnické nebo fyzické osoby. V případě ověřování způsobilosti létat na padákovém kluzáku je takto pověřena právě LAA ČR jako právnická osoba. Proto jen instruktoři jmenovaní touto organizací mají právo vést výcvik v kursu paraglidingu, inspektoři LAA ČR provést přezkoušení a samotná LAA ČR pak vydání potřebných dokladů – tedy hlavně pilotního průkazu. Absolvování jakéhokoliv jiného výcviku, než toho, který je veden instruktorem LAA ČR, nemůže vyústit v získání pilotního průkazu a tedy k legalizaci Vašeho létání!

3) Co je třeba k legálnímu létání na padákovém kluzáku?
V souladu se zákonem je třeba mít – stejně jako např. při řízení auta – při sobě vždy následující tři doklady: pilotní průkaz technický průkaz (k padákovému kluzáku) doklad o pojištění odpovědnosti za škody

4) Jsou nějaké sankce za nelegální létání?
Ano, jsou. Výše uvedený zákon stanovuje pravomoc státních orgánů ukládat pokuty za porušování ustanovení tohoto zákona (tedy např. za létání bez předepsaných dokladů, ale i za porušování leteckých předpisů). Jejich výše je podle druhu provinění buď do 100.000,- Kč a nebo i do 2.500.000,- Kč. Ale zdůrazněme raději, že hlavním motivem legálního létání – tedy létání při dodržení všech předpisů – musí být bezpečnost všech uživatelů vzdušného prostoru a ne pouze hrozba sankce…!

5) Jaké jsou předepsané podmínky pro absolvování výcviku?
Věk minimálně 15 let, pro adepty mezi 15 – 18 rokem věku souhlas zákonného zástupce. Dále dobrý zdravotní stav potvrzený praktickým lékařem.